วิธีชำระเงิน

atm

ชำระโดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM

ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM โดยหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินทางอีเมล์ : sales@kpwall.com
พนักงานจะทำการยืนยันเวลาก่อนดำเนินการจัดส่งต่อไปค่ะ

Share
Share