คุณสามารถคำนวณพื้นที่วอลเปเปอร์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

วอลเปเปอร์ ลายคลาสสิค KP00136เพื่อความรวดเร็ว และไม่ทำให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการเลือกซื้อวอลเปเปอร์ มีวิธีคำนวณพื้นที่ติดวอลเปเปอร์ดังนี้

  • ผลรวมพื้นที่ผนังแต่ละด้านเป็นตารางเมตร สูตรคำนวณ (ความสูงผนังจากพื้นถึงเพดาน x ความยาวผนังจากซ้ายไปขวา)
  • กรณีผนังแต่ละด้านใช้วอลเปเปอร์ลายเดียวกัน ให้นำพื้นที่ผนังแต่ละด้านมารวมกัน
  • กรณีติดวอลเปเปอร์ที่เพดาน ให้คำนวณพื้นที่เพดาน (ความกว้าง x ความยาว)
  • คำนวณพื้นที่ประตูและหน้าต่างทั้งหมดรวมกัน และลบกับพื้นที่ผนังที่คำนวณได้
  • นำพื้นที่ที่คำนวณได้มาหาร เพื่อหาจำนวนม้วนวอลเปเปอร์ที่จะใช้ โดยนำพื้นที่ผนังที่วัดได้ / พื้นที่วอลเปเปอร์ 1 ม้วน เท่ากับ 4.5 ตารางเมตร (กว้าง 0.53 x ยาว 10.00 เมตร) หารแล้วเหลือเศษ ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างเช่น
พื้นที่ผนังทั้งหมด ใช้ลายเดียวกัน
ด้านที่ 1 กว้าง 4 x สูง 3 = 12
ด้านที่ 2 กว้าง 3 x สูง 3 = 9
ด้านที่ 3 กว้าง 4 x สูง 3 = 12

พื้นที่ประตูและหน้าต่าง
ประตู กว้าง 1 x สูง 2.5 = 2.5
หน้าต่าง 2 บาน x (กว้าง 1.5 x สูง 1) = 3

ดังนั้น นำพื้นที่ผนังทั้งหมด พื้นที่ประตูและหน้าต่าง
(12+9+12) – (2.5+3) = 27.5

คำนวณวอลเปเปอร์ที่ใช้กี่ม้วน
27.5 / 4.5 = 6.1 หารแล้วเหลือเศษ ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม ดังนั้น คุณใช้วอลเปเปอร์ จำนวน 7 ม้วน

คำนวณเงินซื้อวอลเปเปอร์
จำนวนม้วน x ราคาวอลเปเปอร์

Share

, ,

Share