Tag Archives: ปัญหาวอลเปเปอร์

การซ่อมวอลเปเปอร์

วิธีซ่อมวอลเปเปอร์ติดผนัง (wallpaper)

ถ้าหากงานติดวอลเปเปอร์ง (wallpaper) ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับการวางแผนไว้ เราขอแนะนำวิธีการแก้ไขวอลเปเปอร์ที่พบบ่อยๆได้ เช่นช่องโหว่รอยขาดและฟองอากาศ
(เพิ่มเติม…)

Share
Share